Garant (1821)

Ruzies... oplossen met KLOP

Ruzies... oplossen met KLOP

  • Garant

€29.00

Auteur(s): M.J. Lamain-van der Sluijs ISBN: 9789044110456 Kinderen hebben geregeld ruzie. Kleine en grote ruzie. KLOP biedt vooral scholen een gedifferentieerde en flexibele aanpak van ruzies en onenigheid. Het is een eenvoudige en heel directe methode voor elkeen die ruzies, pesterijen, brutaliteit, (kleine) criminaliteit, ...serieus neemt en er oplossingen voor wil bedenken. Ze willeerkrachten, ouders en kinderen mobiliseren en stimuleren om iets te ondernemen tegen maatschappelijk ongewenst gedrag en gevoelens van angst en machteloosheid te verdrijven door er gezamenlijk oplossingen voor te bedenken. Ruzies zijn lastige situaties, maar toch bruikbare leermomenten voor sociale (v)aardigheid. In diverse vormen van KLOPoverleg worden alle betrokkenen aangesproken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zowel individueel als in groep krijgt men routine in het opsporen van oplossingen. Ruziënde kinderen bovendien kennis en vaardigheid bijbrengen omtrent een veilige en democratische manier van samenleven, is een extra pluspunt. De methode is niet alleen een pedagogisch, maar ook een therapeutisch instrument. Ze signaleert de intensiteit en de duur van klachten, maar ook het potentieel aan oplossingsvaardigheden van zowel kinderen als begeleidende volwassenen. Dit zorgvuldig uitgeschreven boek is bestemd voor leerkrachten, begeleiders, ouders, ...die ruzies tussen kinderen willen oplossen en tegelijk aangrijpen als leermomenten. Over de auteur(s): Marjorie LAMAIN VAN DER SLUUS is als orthopedagoge werkzaam in het regulier en het speciaalonderwijs.

Aan winkelwagen toegevoegd

Children and media. Multidisciplinary approaches

Children and media. Multidisciplinary approaches

  • Garant

€19.50

Auteur(s): B. Van Den Bergh & J. Van den Bulck (Eds.) ISBN: 9789044110692 This book offers a large array of approaches to studying childrend and the media, including views from communication theory, developmental psychology, sociology, cultural studies, educational theory and history, with methodologies such as quantitative analysis, ethnographic studies and theoretical inferences. Topics include chilren''s culture, the child audience, parental regulation of violent TV contents and other forms of parental media guidance, media use and conflict, communication, self-concept and socialisation, problems related to the integration of information and communication technology in schools. The purpose of this multi-and interdisciplinary overview of studies and perspectives is to show how varied and rich are the ways in which children''s use of the media can be studied from the child''s perspective. Throughout this book there is a strong emphasis on children''s experiences and perceptions. Children are active participants in a process of meaning production within the restraints and boundaries of their surroundings and the social and psychological system in which they live. This environment affects them, but - as it all too often ignored - is also affected by them. While this book studies media and children, the view that children are active participants in producing meaning in their lives is applicable to other areas of interest. This book offers some food for thought and gives provocative perspectives to propagate an active approach to children, an approach that still struggles to complete with the more dominant view of children as mere objects of socialisation. Over de auteur(s): Bea Van den Bergh is Senior Researcher at the Population and Family Study Centre (CBGS), Brussels. Jan Van den Bulck is Assistant Professor at the Department of Communication, Katholieke Universiteit Leuven.

Aan winkelwagen toegevoegd

Weerbaarheid van jongeren. Denk- en doeboek

Weerbaarheid van jongeren. Denk- en doeboek

  • Garant

€36.00

Auteur(s): S. Cautaert, V. Dupont, & I. Ideler ISBN: 9789044111897 Voor heel wat jongeren is het pad naar volwassenheid bezaaid met hindernissen. Ze worden depressief, gebruiken drugs, verminken zichzelf, stoppen met eten, worden agressief en gewelddadig. Ze proberen te ''overleven'' in een voor hen moeilijke samenleving. Vanuit een fundamenteel gebrek aan zelfrespect, eigenwaarde en zelfvertrouwen en weinig verbondenheid met anderen, hebben ze vaak nauwelijks controle over emoties als angst, kwaadheid, verdriet of pijn. Soms worden ze geïntimideerd, gepest, aangerand, misbruikt, mishandeld. Andere jongeren gaan zelf over tot intimideren, pesten, aanranden, misbruiken. Door met jongeren te werken aan weerbaarheid -zelfrespect, emoties, grenzenzullen ze zich beter voelen in hun vel en vertrouwen krijgen in hun eigen mogelijkheden. Dat heeft een remmend effect op het stijgende agressieve en zgn. anti-sociale gedrag van jongeren. Het boek, dat een denken een doedeel bevat, is bestemd voor iedereen die met jongeren te maken heeft: jeugdwerkers, leerkrachten, hulpverleners, opvoeders, vormingswerkers, therapeuten. Het kan zeker ook ouders helpen om meer inzicht te krijgen in deze problematiek. Over de auteur(s): Suzanne Cautaert is coordinator van Refleks, een vereniging die actief is rond preventie van grensoverschrijdend gedrag, geweld en agressie. Veerle Dupont en Ilse Ideler zijn er medewerker.

Aan winkelwagen toegevoegd

Milieu en milieubehoud. Economische benadering | Aviel Verbruggen & Steven Van Passel | 9789044134704

Milieu en milieubehoud. Economische benadering | Aviel Verbruggen & Steven Van Passel | 9789044134704

  • Garant

€25.60

Auteurs: Aviel Verbruggen & Steven Van Passel ISBN: 9789044134704 Dit studieboek biedt een heldere inleiding tot de economische benadering van milieuvragen en de aansluitende beleidsaanpak. Hoewel inleidend, behandelen de auteurs de belangrijkste aspecten, met vernieuwende bijdragen zoals: verduidelijking van de inhoud van duurzame ontwikkeling, weergave van de kosten-batenafweging met afzonderlijke aandacht voor de publieke en de privésferen en verklaring van de EU-emissiehandel. De econoom ontdekt in het eerste hoofdstuk een ruimere visie door toetsing van de economische benadering aan inzichten uit andere disciplines. Het tweede hoofdstuk maakt de niet-econoom vertrouwd met de basisconcepten van economisch denken. Het derde hoofdstuk beschrijft de methoden om niet-geprijsde factoren alsnog een monetaire waarde toe te kennen. Het vierde hoofdstuk legt uit hoe economisch redeneren kan bijdragen tot milieubehoud in de praktijk. De afweging van kosten tegen baten van milieubehoud omcirkelt na te streven doelstellingen voor de gemeenschap. Het conflict tussen privé- en publiek belang maakt de zichtbare hand van het beleid nodig om de neuzen van de talrijke vervuilers in de richting van milieubehoud te zetten en te houden. De keuze van het geschikte beleidsinstrument komt uitgebreid aan bod in hoofdstuk vijf, met een overzichtelijke lijst van criteria en een diepgaande studie van de economische instrumenten bij uitstek: heffingen en verhandelbare emissievergunningen. Het laatste instrument is een hybride en om spraakverwarring te voorkomen, geldt het EU-emissiehandelsschema als referentie voor de studie. Het handboek sluit af met kernbegrippen van besluitvorming en een bespreking van de kosten-batenanalyse. Lesgevers die het boek als handboek benutten, kunnen bij de auteurs de powerpoint-bestanden aanvragen ter ondersteuning.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.