Maklu (757)

Kostenbeleid. Met bepaling van de bedrijfswinst (met cd-rom) - 2de herziene en uitgebreide uitgave

Kostenbeleid. Met bepaling van de bedrijfswinst (met cd-rom) - 2de herziene en uitgebreide uitgave

  • Maklu

€45.00

Auteur(s): A. Waterbley ISBN: 9789046600047 In dit boek worden op didactische wijze de essentiële componenten van het kostenbeleid en bepaling van de bedrijfswinst belicht. Het is modern opgevat en aangepast aan de meest recente theorieën en technieken. Daarnaast worden originele vondsten, die de toets der praktijk hebben doorstaan, voor het eerst gepubliceerd. Het boek is uniek voor de concrete cijfervoorbeelden en oefeningen, die berusten op de jarenlange onderwijspraktijk van de auteur. Op de bijgevoegde CD-ROM vindt de lezer de oplossingen van de voorbeelden, de schematische structuur van de oefeningen en een simulatiecase. De docenten kunnen gratis een tweede CD-ROM krijgen met de oplossing van de oefeningen, de transparanten, jaarplanning en een examenvoorbeeld. Het boek richt zich in de eerste plaats tot de practicus en het bachelorniveau in het hoger en universitair onderwijs. De onderneming, economische doelen en kostenpolitiek - Het productie- en capaciteitsbeleid - Kostengedrag: Definiëringen &-indelingen - Materiaalkost en voorraadbeheer - Kosten van diensten van derden en personeel - Kosten van inzet vast en vlottend actief - Basis kostprijsberekeningen - Speciale kostprijscalculaties - Activity Based Costing (ABC) en Activity Based Management (ABM) - Verkoopspolitiek &- prijstechnieken - Relaties tussen kosten, omzet en bedrijfswinst Over de auteur(s): Arthur Waterbley is licentiaat economische wetenschappen en speciaal licentiaat accountancy en fiscaal recht. Hij is ruim 25 jaar verbonden als docent aan de Hogeschool Gent, campus Mercator. Eerder publiceerde hij bij Maklu de handboeken Management, Kostenbeleid en Budgettering

Aan winkelwagen toegevoegd

Budgettering (met cd-rom) - tweede herziene en uitgebreide uitgave

Budgettering (met cd-rom) - tweede herziene en uitgebreide uitgave

  • Maklu

€45.00

Auteur(s): A. Waterbley ISBN: 9789046600252 Het boek Budgettering is heel praktisch opgevat en is gericht op het opstellen van verkoop-, productie- en investeringsbudgetten. De oprichting van een onderneming met financieel plan (business plan) krijgt veel aandacht. Die is immers vaak het begin van een groot budget. Daarna worden de diverse soorten kostenbudgetten, gebaseerd op standaarden bestudeerd. Hierop volgt een behandeling van het BTW-, belastings- en liquiditeitsbudget. Vervolgens wordt het masterbudget met resultaats- en balansbudget besproken om te komen tot een geïntegreerd budget. Er wordt veel aandacht besteed aan de budgetcontrole met de verschillenanalyse tussen budget en werkelijkheid. Het boek eindigt met het journaliseren van de budgetten en de verschillen in het budgetboekhouden. Talrijke schema''s en voorbeelden verduidelijken de materie. Ieder hoofdstuk eindigt met een overzicht van de aangeleerde begrippen, handige herhalingsvragen, taken en oefeningen. Op de bijgevoegde CD-ROM vindt de lezer de oplossingen van de voorbeelden, de schematische structuur van de oefeningen en een simulatiecase. De docenten kunnen gratis een tweede CD-ROM krijgen met de oplossing van de oefeningen, de transparanten, jaarplanning en een examenvoorbeeld. Het boek richt zich in de eerste plaats tot bachelorstudenten in het Hoger Onderwijs. Boekhoudchefs, adviserende accountants, consulenten en financiële managers van bedrijven die te maken hebben met het plannen, budgetteren en het oprichten van nieuwe bedrijven, vinden in deze uitgave concrete technieken voor de dagelijkse praktijk. Over de auteur(s): Arthur Waterbley is licentiaat economische wetenschappen en speciaal licentiaat accountancy en fiscaal recht. Hij is ruim 25 jaar verbonden als docent aan de Hogeschool Gent, campus Mercator. Hij publiceerde eerder bij Maklu de handboeken Management, Kostenbeleid en Budgettering.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen (Reeks Dienst voor Strafrechtelijk beleid, nr. 19)

Het effect van alternatieve gerechtelijke maatregelen (Reeks Dienst voor Strafrechtelijk beleid, nr. 19)

  • Maklu

€40.00

Auteur(s): J. Willemsen, F. Declerq, M. Dautzenberg ISBN: 9789046600450 Straffen – en zeker alleen maar straffen – helpt niet. Zijn er betere middelen om het doel – met name dat het te bestraffen gedrag vermindert of liefst zelfs verdwijnt – te bereiken? Sinds een tiental jaar worden vanuit de Federale Overheidsdienst Justitie een aantal Nationale Projecten gefinancierd die in plaats van de klassieke straf een vorming aanbieden, en dit voor verschillende overtredingen. Het succes van deze aanpak blijkt uit het groeiend aantal doorverwijzingen. Maar dit succes mag ons niet beletten de vraag te stellen of dit alternatief ook effectief werkt. Dit is meteen de kern van dit boek. Vier Nationale Projecten in Vlaanderen worden onderzocht: Driver Improvement (BIVV), Slachtoffer-in-Beeld, Dader In-Zicht en de Leerprojecten voor Daders van Seksueel Geweld. Na een inleiding inzake de historische, maatschappelijke en juridische context van Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen worden deze projecten gesitueerd als alternatieve afhandelingwijze van strafzaken. Vervolgens wordt de relevante internationale literatuur besproken, met de klemtoon op onderzoeken die in dit verband in België reeds zijn gevoerd. Ten slotte wordt op basis van een empirisch onderzoek nagegaan in hoeverre de Nationale Projecten hun doelstellingen bereiken. De conclusies van dit onderzoek worden vertaald naar een aantal aanbevelingen voor zowel het beleid als het praktijkveld. Over de auteur(s): Maaike Dautzenberg is gespecialiseerd in implementatievraagstukken binnen de sector gezondheid en welzijn. Jochem Willemsen is verbonden aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de de Universiteit Gent, vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie Fréderic Declerq is verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie

Aan winkelwagen toegevoegd

De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht

De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht

  • Maklu

€145.00

Auteur(s): Raf Van Ransbeeck ISBN: 9789046600092 melatonin and weed combination melatonin weed high read here De zakelijke borgtocht is een juridische constructie die vooral in de bankpraktijk veelvuldig wordt toegepast. Het betreft de zekerheid waarbij een derde een pand of een hypotheek verleent op een goed uit zijn eigen vermogen ten behoeve van andermans schuld. In dit boek staat de vraag centraal of het gaat om een zakelijke dan wel om een persoonlijke zekerheid en de vraag of de regels inzake persoonlijke borgtocht toepassing (mogen) vinden op de zakelijke borgtocht. Vernieuwend is dat de auteur voor het eerst een grondig en kritisch overzicht geeft van de, naar Belgisch recht, op deze figuur toepasselijke regels. Vervolgens gaat de auteur meer fundamenteel na of er gemeenschappelijke regels bestaan die toepasselijk zijn op alle zekerheidsverbintenissen (zakelijke én persoonlijke) aangegaan door derden voor andermans schuld. Deze technische materie wordt in een vlot leesbaar geheel behandeld. Hierbij is een schat aan informatie uit binnen- en buitenland verwerkt tot een toegankelijk en helder referentiewerk. Uit het voorwoord van Prof. Dr. Sophie Stijns: "… een grote aanwinst voor de praktijk. Zo beklagen bankjuristen zich al langer over het gebrek aan aandacht in de doctrine voor de figuur van de zakelijke borgtocht. Hun wens is thans vervuld. In de komende jaren zal dit boek ongetwijfeld een naslagwerk vormen…". Over de auteur(s): RAF VAN RANSBEECK is gerechtelijk stagiair bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en praktijkassistent aan de K.U.Brussel. Hij is onder meer redactielid van het Tijdschrift Verkoop Vastgoed en schreef eerder talrijke bijdragen inzake verbintenissenrecht, vastgoedrecht en zekerhedenrecht.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.