Maklu (749)

Btw-eetjes Deel 27 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | BTW en tarieven en invoerrechten Financieel recht | 9789046612569

Btw-eetjes Deel 27 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | BTW en tarieven en invoerrechten Financieel recht | 9789046612569

  • Maklu

€45.00

Auteur: Stefan Ruysschaert & Véronique De Vulder ISBN: 9789046612569 2024 - 278 pagina's Dit boek vormt intussen reeds het zevenentwintigste in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit zevenentwintigste deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke accountant of advocaat in zijn/haar fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor men snel vindt wat men zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Stefan Ruysschaert is econoom (UGent) en actuaris (VUB) en werkt als adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfi nanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is ook gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van kmo-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

Criminalisation of AI-related offences - (International Colloquium, Bucharest, Romania, 14th-16th June 2023) | Fernando Miró-Llinares, Constantin Duvac, Tudorel Toader, Mario Santisteban Galarza | artificial intelligence | 9789046612477

Criminalisation of AI-related offences - (International Colloquium, Bucharest, Romania, 14th-16th June 2023) | Fernando Miró-Llinares, Constantin Duvac, Tudorel Toader, Mario Santisteban Galarza | artificial intelligence | 9789046612477

  • Maklu

€70.00

Authors: Fernando Miró-Llinares, Constantin Duvac, Tudorel Toader, Mario Santisteban Galarza ISBN: 9789046612477 2024 - 443 pages Artificial Intelligence is already widely used in many sectors of society. The advent of this technology, and the harms that it may create to interests worthy of protection by criminal law, questions whether the special part of criminal codes is suitable for addressing the challenges that this technology creates. Therefore, it is relevant to reflect on the necessity to amend the special part of the criminal code, integrating AI-related offences. This encompasses offences whose criminalisation responds to the alleged new needs of criminal law intervention related to the risks and harms arising from the development of AI systems. Indeed, AI harms and risks might demand new forms of criminalisation, and current offences might be amended to adequately respond to the new ways of affecting already protected interests. Additionally, the inclusion of new relevant interests related to AI could be considered. This criminalisation process has already started in some states. Extra criminal regulation, which can have relevant implications on criminal law, has been enacted as well. Legislators cannot overlook the criminalisation techniques and grounds to legitimise criminal intervention. To that end, transversal and rich reflections are required to inform this legislative process. This RIDP issue attempts to address these relevant questions, proving the insights of AIDP academics on the topic of the criminalisation of AI-related offences. It brings together contributions from national rapporteurs of various countries, who collaborated in the works of Section II for the upcoming AIDP XXIst International Congress of Penal Law 2024 on Artificial Intelligence and Criminal law. Furthermore, it gathers the work of some AIDP experts in the form of “special reports” that cover some particularly relevant topics regarding AI-related offences (AI and cybercrime, disinformation and deep fakes, AI and privacy and financial crimes). Fernando Miró-Llinares is Professor of Criminal law and Criminology and Director of the Crimina Center for Crime prevention at University Miguel Hernández of Elche. Constantin Duvac is Professor of Criminal law and Forensics at Bucharest University of Economic Studies and the president of the Romanian National Group of the AIDP. Tudorel Toader is Professor of Criminal law at Alexandru Ioan Cuza University of Iasi and the vice-president of the Romanian National Group of the AIDP. Mario Santisteban Galarza is Postdoctoral Researcher at the Crimina Center for Crime prevention at University Miguel Hernández of Elche.

Aan winkelwagen toegevoegd

Grondbeginselen van de btw. Deel 1 - 6e, herziene uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612521

Grondbeginselen van de btw. Deel 1 - 6e, herziene uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612521

  • Maklu

€49.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612521 2024 - 338 pagina's De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit boek worden de begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belasting” vanuit een praktisch oogpunt benaderd. De begrippen tijdstip van een handeling, belastbaar feit en opeisbaarheid vormen de ruggengraat van het btw-stelsel. Ook de uitreiking van de factuur als voornaamste btw-document is gekoppeld aan deze twee begrippen. De lezer begrijpt na het lezen van dit boek de relatie tussen opeisbaarheid van de btw en de factureringsverplichting bij de leverancier of dienstverrichter enerzijds en het ontstaan en de uitoefening van het recht op aftrek bij de medecontractant anderzijds. Ook de problematiek van de voorschotten (aanbetalingen) en de link met de opeisbaarheid komt uitgebreid aan bod. Verder wordt de problematiek van onbetaalde facturen geanalyseerd en wordt ingegaan op het gevolg van spontane regularisaties inzake btw. Ten slotte bevat het boek ook de OSS- en de IOSS-regeling. Deze complexe regelingen worden uitgelegd vanuit praktische voorbeelden. Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee). Kenmerkend voor zijn boeken en artikelen is de heldere analyse van de btw-vraagstukken.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het paard en de btw 3e, herziene uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612514

Het paard en de btw 3e, herziene uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612514

  • Maklu

€32.50

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612514 2024 - 175 pagina's In de paardenwereld heb je paardenmensen en mensen met paarden. Het lijkt en is een wereld apart. Dit boek legt de werking van de btw uit aan de hand van het door velen geliefde paard. Het richt zich dan ook naar de uitbaters van maneges, paardenfokkers maar ook naar al diegenen die met dieren bezig zijn. Wanneer wordt men btw-belastingplichtige bij het fokken of verkopen van paarden? Waar stopt de hobby en begint de belastingplicht? Is er dan volledig recht op aftrek voor de aankopen en investeringen? Is de terbeschikkingstelling van weiden en stallen een vrijgestelde onroerende verhuur of gaat het om een belaste complexe dienst? Wanneer is de paardensport vrijgesteld en onder welke voorwaarden? Kan een paard verkocht worden onder de margeregeling? Zijn lessen paardrijden altijd vrijgesteld? Gaat het om onderwijs of sport? Is er btw bij de verhuur van paarden? Gaat het om een vervoerdienst? Wanneer is de deelname aan wedstrijden van die aard dat het aanleiding geeft tot gemengde btw-belastingplicht? En wanneer blijft men toch een gewone btw-belastingplichtige met volledig recht op aftrek? Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de FOD Financiën als Adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool.

Aan winkelwagen toegevoegd

De begroting van de Europese Unie. Alles wat u moet weten over de opstelling, de goedkeuring, de ontvangsten en de uitgaven van Europa | Herman Matthijs | 9789046612491

De begroting van de Europese Unie. Alles wat u moet weten over de opstelling, de goedkeuring, de ontvangsten en de uitgaven van Europa | Herman Matthijs | 9789046612491

  • Maklu

€35.00

Auteur: Herman Matthijs ISBN: 9789046612491 222 pagina's - 2024 Dit boek behandelt de begroting van de Europese Unie. De EU neemt meer en meer maatregelen die impact hebben op ons dagelijks leven en het instrument om dit allemaal te betalen is de Europese begroting. Deze publicatie is een combinatie van de administratief-juridische theorie gekoppeld aan de begrotingspraktijk. Het boek geeft een overzicht van de manier waarop de EU-begroting is opgesteld, alsook de begrotingsprocedure (voorbereiding, goedkeuring en uitvoering). Daarnaast beantwoordt deze publicatie de vraag waar het geld van Europa vandaan komt en waar het naartoe gaat met zijn uitgaven. Het boek gaat ook in op de Europese financiering van de politieke partijen en stichtingen. Tevens behandelt dit werk de financiële en beleidsrelaties met de EFTA-landen en zodoende gaat het in op de Europese Economische Ruimte. Ten slotte kijkt deze publicatie ook naar de ruimte: de rol van de EU-begroting inzake ruimtevaart en de financiering van de ESA worden ook belicht in dit boek over de Europese begroting. Prof. Dr. Herman Matthijs doceert als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceerde tientallen boeken en artikels over overheidsbegrotingen. Vele masterproeven zijn via hem gepasseerd over het thema van de overheidsbegrotingen. Sinds 2006 zetelt hij in de Hoge Raad van Financiën en daarnaast is hij lid van het Vlaams schuldcomité. In het verleden was hij ook censor bij de Nationale Bank van België. Hij is een gevraagd spreker betreffende het thema van de openbare financiën.

Aan winkelwagen toegevoegd

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten – Le réviseur d'entreprises face au blanchiment de capitaux: actualités, enjeux et perspectives  – ICCI 2024-1 | Bartholomeeusen de Bonhome Delcourt Dupont | 9789046612361

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten – Le réviseur d'entreprises face au blanchiment de capitaux: actualités, enjeux et perspectives – ICCI 2024-1 | Bartholomeeusen de Bonhome Delcourt Dupont | 9789046612361

  • Maklu

€45.00

Auteur: A. Bartholomeeusen, O. de Bonhome, M. Delcourt, T. Dupont, P. Hofströssler, A. Lecocq, K. Meskens, W. Rutsaert, P. Van Impe ISBN: 9789046612361 Al meer dan drie decennia is de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme een prioriteit voor overheden en beroepsbeoefenaars. De auteurs onderzoeken de contexten waarin producten en diensten in verschillende sectoren zouden kunnen worden misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het onderzoekt ook in detail de rol van bedrijfsrevisoren in het preventief antiwitwasdispositief, met name hun verplichting om vermoedens van witwassen te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Het werpt tevens een licht op de uitdagingen waarmee bedrijfsrevisoren in deze context worden geconfronteerd. Gevalsstudies belichten de verschillende technieken die door witwassers worden gebruikt in sectoren die als risicovoller voor het beroep worden beschouwd. Andere regelgevingen, met betrekking tot het register van uiteindelijke begunstigden en de bescherming van klokkenluiders, worden ook uitvoerig besproken, wat een volledig overzicht biedt van de instrumenten die beschikbaar zijn in deze strijd. Het boek benadrukt daarenboven het toenemende belang van internationale samenwerking in de strijd tegen het witwassen van geld, evenals de implicaties van de herziening van de regels van de Europese Unie inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is een waardevol instrument voor iedereen die betrokken is bij de strijd tegen het witwassen van geld, alsmede voor degenen die geïnteresseerd zijn in de rol van bedrijfsrevisoren en de bijbehorende regelgeving. Depuis plus de trois décennies, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue une priorité pour les autorités et les professionnels. Les auteurs explorent les contextes dans lesquels les produits et services de divers secteurs pourraient être exploités à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il examine également en détail le rôle des réviseurs d’entreprises dans le dispositif préventif anti-blanchiment, notamment leur obligation de signaler les soupçons de blanchiment à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Il éclaire également les lecteurs sur les défis rencontrés par les réviseurs d’entreprises dans ce contexte. Des études de cas mettent en lumière les différentes techniques utilisées par les blanchisseurs dans des secteurs considérés comme plus risqués pour la profession. D’autres réglementations, concernant le registre des bénéficiaires effectifs et la protection des lanceurs d’alerte, sont également examinées en détail, offrant un aperçu complet des outils disponibles dans cette lutte. L’ouvrage souligne également l’importance croissante de la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Aan winkelwagen toegevoegd

Btw-eetjes deel 26 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | 9789046612484

Btw-eetjes deel 26 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | 9789046612484

  • Maklu

€45.00

Auteur: Véronique De Vulder, Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612484 2024 - 320 pagina's Dit boek vormt intussen reeds het zesentwintigste in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit zesentwintigste deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke accountant of advocaat in zijn/haar fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor men snel vindt wat men zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Stefan Ruysschaert is econoom (UGent) en actuaris (VUB) en werkt als adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is ook gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van kmo-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

Interviewing manual for inspections and audits | Tom Willems |  9789046612453

Interviewing manual for inspections and audits | Tom Willems | 9789046612453

  • Maklu

€39.00

Auteur: Tom Willems ISBN: 9789046612453 2024 - 172 pagina's The Manual provides a synthesis of the author’s best knowledge as to what research recommends as best practice in conducting (investigative) interviews, transposed to inspection and audit. It builds on investigation-, intelligence- and negotiation literature, often drawing from the same insights in psychology, criminology and communication theory. Whilst the Manual was written to address recurring challenges expressed during his training of auditors and inspectors, it aims to be relevant for any professional interviewer. Rather than finding the correct, particular answer to a case example, it embraces the concept of expertise, that is: extracting by analogical reasoning, the underlying, more abstract insight(s), to be used when facing similar situations later. Tom Willems is a senior investigator of fraud and corruption. He has conducted administrative and criminal investigations for national and international authorities throughout his career, and has been a trainer on interviewing almost from the start. He is lecturer on investigative interviewing at the International Anti-corruption Academy in Austria and member of the International Investigative Interviewing Research Group. He authored a book and several articles on interviewing in fraud and corruption cases, and is currently PhD-candidate at the University of Luxembourg on the same topic.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.