All (2631)

De economie van de woningmarkt | Erik Buyst Frank Vastmans Roel Helgers Sven Damen Geert Goeyvaerts | 9789044134261

De economie van de woningmarkt | Erik Buyst Frank Vastmans Roel Helgers Sven Damen Geert Goeyvaerts | 9789044134261

 • Garant

€23.70

Auteurs: Erik Buyst, Frank Vastmans, Roel Helgers, Sven Damen & Geert Goeyvaerts ISBN: 9789044134261 2016 - 150 pagina's Dit boek is het resultaat van 10 jaar Vlaams woningmarktonderzoek en de toepassingen ervan in de praktijk. Het geeft een overzicht van de recente internationale wetenschappelijke literatuur en de toepassing hiervan op Vlaanderen. Die combinatie zorgt ervoor dat zowel de invloed van lokale kenmerken als de algemene macro-economische en internationale tendensen aan bod komen. We zoomen in op diverse deelmarkten: de koop-, huur-, nieuwbouw- en hypotheekmarkt. De onderlinge verwevenheid tussen deze markten heeft implicaties voor de woonfiscaliteit en de samenhang tussen regionale markten. Bovendien is de waarde van iedere woning uniek en bepaald door een aantal liggings-, grootte- en kwaliteitskenmerken, wat in hedonische prijzenmodellen geanalyseerd wordt. Voor beleidsmedewerkers, vastgoedmakelaars en -ontwikkelaars, maar ook voor beleggers, onderzoekers, studenten en iedereen met een interesse voor vastgoed, biedt dit boek toepasselijke inzichten: - Vastgoed vormt een alsmaar groeiend deel van het vermogen van huishoudens. Hoe is dit te verklaren? - Wat is de rol van de interestvoet? - Zijn langetermijnvooruitzichten mogelijk? - Welke rol spelen demografische evoluties in dit verhaal? - Welke beleidsmaatregelen zorgen voor een ‘gezonde’ woningmarkt? - Loont het om te shoppen bij banken voor een lagere hypotheekrente?

Added to cart

 Mensenrechten in de Verenigde Naties. Een verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisie | Willy Laes | 9789044128260

Mensenrechten in de Verenigde Naties. Een verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisie | Willy Laes | 9789044128260

 • Garant

€31.00

Auteur: Willy Laes ISBN: 9789044128260 2011 - 307 pagina's Dit verhaal onthult de manipulaties, de censuur en de hypocrisie binnen de Verenigde Naties, haar mensenrechtenraden, haar wereldconferenties. Het vertelt waarom en hoe de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de jaren 1947-1948 is geschreven. Hoe toen al twee kampen tegenover elkaar stonden. Landen en individuen die lessen trokken uit de waanzin van de Tweede Wereldoorlog door universele rechten voor elke wereldburger af te kondigen tegenover de machthebbers van landen die nooit dulden dat de internationale gemeenschap zich inlaat met hun zaken, ook niet wanneer het over foltering, vrije meningsuiting of de strijd tegen armoede gaat: de soevereinisten. Plus zij die hun goddelijke wetten steeds boven menselijke afspraken stellen: moslimlanden verenigd in de Organisatie van de Islamitische Conferentie. En de Heilige Stoel. In dit verhaal intolerante gelovigen genoemd. Het boek gaat over censuur in de vn wanneer ngo’s en hoge vn-functionarissen de mond wordt gesnoerd als zij schendingen van mensenrechten aanklagen. Over manipulatie wanneer belangrijke elementen uit de Universele Verklaring quasi stiekem uit de verdragen en teksten geschrapt worden, zoals het recht om van godsdienst te veranderen. Over hypocrisie wanneer landen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens al meer dan zestig jaar verwerpen én systematisch schenden, toch zetelen in de Mensenrechtenraad om er te oordelen over mensenrechten in andere landen. De praktijken van censuur, manipulatie en hypocrisie worden hard gemaakt met teksten en citaten van soevereinisten en intolerante gelovigen zelf. Zo wordt de eerste Nederlandse vertaling van de Verklaring van de Rechten van de Mens in Islam – onderworpen aan de sharia – naast de Universele Verklaring gelegd: een onthullende vergelijking. Zo worden de landen die deel uitmaken van de Mensenrechtenraad, getoetst op hun democratisch gehalte. Ontwikkelingen binnen de vn beïnvloeden de wereldgebeurtenissen buiten de vn-vergaderzalen. Het verloop van de affaire-Rushdie en de zaak van de Deense cartoons illustreren dit. Tegenover deze nefaste ontwikkelingen pleit het boek voor weerstand. Weerstand omdat vele mensen wereldwijd slachtoffer zijn van grove en systematische schendingen. Weerstand omdat onder meer de Arabische Lente en de groeiende oppositie in China aantonen dat de Universele Verklaring echt universeel is.

Added to cart

Btw-eetjes Deel 27 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | BTW en tarieven en invoerrechten Financieel recht | 9789046612569

Btw-eetjes Deel 27 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | BTW en tarieven en invoerrechten Financieel recht | 9789046612569

 • Maklu

€45.00

Auteur: Stefan Ruysschaert & Véronique De Vulder ISBN: 9789046612569 2024 - 278 pagina's Dit boek vormt intussen reeds het zevenentwintigste in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit zevenentwintigste deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke accountant of advocaat in zijn/haar fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor men snel vindt wat men zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Stefan Ruysschaert is econoom (UGent) en actuaris (VUB) en werkt als adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfi nanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is ook gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van kmo-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Added to cart

Het herstel van de geestelijke gezondheidszorg - Terug naar de zorg | Pieter Loncke & Eric Halsberghe | 9789044139662

Het herstel van de geestelijke gezondheidszorg - Terug naar de zorg | Pieter Loncke & Eric Halsberghe | 9789044139662

 • Garant

€23.00

Auteurs: Pieter Loncke & Eric Halsberghe ISBN: 9789044139662 2024 - 185 pagina's De manier waarop zorg wordt georganiseerd, ‘het systeem’ en het management vertrekken altijd vanuit goede bedoelingen. Maar soms zorgen zij ook voor onnodig veel afleiding en trekken ze de aandacht – weliswaar onbewust – weg van datgene waar het werkelijk om draait: de zorg voor mensen. Zoiets heeft impact op zowel de hulpvragers, alsook op de mensen die in de zorg aan de slag zijn. Dankzij het gedachtengoed van onder meer Wouter Hart en talrijke praktijkvoorbeelden vinden we inzicht in deze dynamiek en gaan we op zoek naar hoe het anders kan. Dit boek schetst een hoopgevend verhaal dat iedereen uitnodigt om de zorg voor mensen weer centraal te plaatsen. Het is een inspirerend hulpmiddel om de eigen werking beter te doorgronden. Tegelijkertijd reikt het bestuurders, managers, medewerkers, docenten en studenten een kompas aan, waardoor zij zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen en samen met anderen de kern van zorg centraal kunnen houden. Hoewel dit boek vertrekt vanuit de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg is het een inspiratiebron voor iedereen die met zorg te maken heeft. ‘Het boek heeft me geraakt, ontroerd, geïnspireerd. Het raakt de juiste dingen aan, geeft heel inzichtelijk weer waar het verkeerd loopt, hoe het anders kan en WAAROM het anders moet. De voorbeelden zijn erg krachtig, omdat ze zo herkenbaar, eerlijk en overzichtelijk zijn. Maar ook de oefeningen zijn nuttig en helpen je om ze te gaan toepassen op jezelf en op je eigen situatie. Ik voel veel aansluiting en verwantschap. Tegelijk zijn ook bepaalde invalshoeken, ideeën en perspectieven voor mij nieuw en erg inspirerend. De toon van het boek is persoonlijk, motiverend, oriënterend, nergens moraliserend of (het andere uiterste) vaag. Het boek is een wonderlijk samen-denken van transformatie in zorg, organisatiemanagement, filosofie en zorgethiek.’ Linus Vanlaere, zorgethicus Pieter Loncke is psychiatrisch verpleegkundige en beeldend creatief therapeut. Hij is gastdocent aan verschillende hogescholen, treedt op als spreker en geeft workshops. Hij is medeauteur van verschillende ‘Respectboeken’. Het is zijn passie om samen met andere mensen vanuit ‘de bedoeling van geestelijke gezondheidszorg’ te werken. Eric Halsberghe is master Economische Wetenschappen. Hij was onderzoeker aan de Universiteit Gent en docent in het economisch en technisch hoger onderwijs. Daarna was hij medewerker van het Vlaams Verbond voor Katholieke Hogescholen, waar hij hogescholen begeleidde bij onder meer professionalisering, kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling. Bij de fusie van de hogescholen werd hij algemeen directeur van KATHO, nu VIVES. In de Associatie KU Leuven was hij bestuurder en voorzitter van de Associatieraad Onderwijs. Hij is nu bestuurder van RHIZO, een scholengroep in het secundair onderwijs. Voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is hij betrokken bij kwaliteitsaudits.

Added to cart

Criminalisation of AI-related offences - (International Colloquium, Bucharest, Romania, 14th-16th June 2023) | Fernando Miró-Llinares, Constantin Duvac, Tudorel Toader, Mario Santisteban Galarza | artificial intelligence | 9789046612477

Criminalisation of AI-related offences - (International Colloquium, Bucharest, Romania, 14th-16th June 2023) | Fernando Miró-Llinares, Constantin Duvac, Tudorel Toader, Mario Santisteban Galarza | artificial intelligence | 9789046612477

 • Maklu

€70.00

Authors: Fernando Miró-Llinares, Constantin Duvac, Tudorel Toader, Mario Santisteban Galarza ISBN: 9789046612477 2024 - 443 pages Artificial Intelligence is already widely used in many sectors of society. The advent of this technology, and the harms that it may create to interests worthy of protection by criminal law, questions whether the special part of criminal codes is suitable for addressing the challenges that this technology creates. Therefore, it is relevant to reflect on the necessity to amend the special part of the criminal code, integrating AI-related offences. This encompasses offences whose criminalisation responds to the alleged new needs of criminal law intervention related to the risks and harms arising from the development of AI systems. Indeed, AI harms and risks might demand new forms of criminalisation, and current offences might be amended to adequately respond to the new ways of affecting already protected interests. Additionally, the inclusion of new relevant interests related to AI could be considered. This criminalisation process has already started in some states. Extra criminal regulation, which can have relevant implications on criminal law, has been enacted as well. Legislators cannot overlook the criminalisation techniques and grounds to legitimise criminal intervention. To that end, transversal and rich reflections are required to inform this legislative process. This RIDP issue attempts to address these relevant questions, proving the insights of AIDP academics on the topic of the criminalisation of AI-related offences. It brings together contributions from national rapporteurs of various countries, who collaborated in the works of Section II for the upcoming AIDP XXIst International Congress of Penal Law 2024 on Artificial Intelligence and Criminal law. Furthermore, it gathers the work of some AIDP experts in the form of “special reports” that cover some particularly relevant topics regarding AI-related offences (AI and cybercrime, disinformation and deep fakes, AI and privacy and financial crimes). Fernando Miró-Llinares is Professor of Criminal law and Criminology and Director of the Crimina Center for Crime prevention at University Miguel Hernández of Elche. Constantin Duvac is Professor of Criminal law and Forensics at Bucharest University of Economic Studies and the president of the Romanian National Group of the AIDP. Tudorel Toader is Professor of Criminal law at Alexandru Ioan Cuza University of Iasi and the vice-president of the Romanian National Group of the AIDP. Mario Santisteban Galarza is Postdoctoral Researcher at the Crimina Center for Crime prevention at University Miguel Hernández of Elche.

Added to cart

Remacle en Gilbert Fusch - Twee broers geneesheer-kanunniken uit Limbourg in de zestiende eeuw (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en de Gezondheidszorg, nr. 19) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | 9789044139556

Remacle en Gilbert Fusch - Twee broers geneesheer-kanunniken uit Limbourg in de zestiende eeuw (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en de Gezondheidszorg, nr. 19) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | 9789044139556

 • Garant

€27.00

Auteurs: Francis Van Glabbeek & Maurits Biesbrouck ISBN: 9789044139556 113 pagina's - 2024 Gilbert Fusch was in de streek van Luik in de zestiende eeuw vermaard als geneesheer dankzij zijn succesvolle praktijk. Door zijn publicatie over de bronnen van Spa verleende hij die een blijvende bekendheid. Zijn broer Remacle was toen vooral beroemd als veelzijdig auteur, met werken over syfilis, plantkunde en farmacologie. Hij is te weinig gekend als medegrondlegger van de studie van de geschiedenis van de geneeskunde, waarvoor hij, samen met zijn onmiddellijke voorgangers Otto Brunfels en Symforien Champier, als pionier mag worden beschouwd. Hier wordt het leven en het werk van deze boeiende figuren besproken, die als broers en zowel als geneesheer en als kanunnik zeer geacht werden in de regio van Luik. Francis Van Glabbeek is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is orthopedisch chirurg en adjunct-diensthoofd van de afdeling orthopedie en traumatologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Aan de Faculteit Geneeskunde is hij verantwoordelijk voor de musculoskeletale anatomie en de geschiedenis van de geneeskunde. Maurits Biesbrouck publiceerde, naast een Nederlandse vertaling van het eerste boek van Vesalius’ Fabrica 1543, een Vesalius-bibliografie en daarnaast ook een overzicht met bespreking van de edities van zijn werken en brieven, beide jaarlijks bijgewerkt in www.andreasvesalius.be

Added to cart

Remacle et Gilbert Fusch - Deux frères médecins, chanoines, de Limbourg (XVIe siècle) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | Cahiers GGG geschiedenis geneeskunde gezondheidszorg | 9789044139570

Remacle et Gilbert Fusch - Deux frères médecins, chanoines, de Limbourg (XVIe siècle) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | Cahiers GGG geschiedenis geneeskunde gezondheidszorg | 9789044139570

 • Garant

€29.00

Auteurs: Francis Van Glabbeek & Maurits Biesbrouck ISBN: 9789044139570 114 pages - 2024 Gilbert Fusch était réputé comme médecin dans la région liégeoise au XVI siècle grâce à sa pratique réussie. Il lui donna une renommée durable grâce à sa publication sur les sources de Spa. Son frère Remacle était alors particulièrement célèbre comme auteur polyvalent, avec des ouvrages sur la syphilis, la botanique et la pharmacologie. Il est trop peu connu en tant que co-fondateur de l’étude de l’histoire de la médecine, pour laquelle il peut être considéré, avec ses prédécesseurs immédiats Otto Brunfels et Symforien Champier, comme un pionnier. Ici sont évoquées la vie et l’oeuvre de ces personnages fascinants qui, en tant que frères, médecins et chanoines, étaient très respectés dans la region liégeoise. Francis Van Glabbeek est professeur à la Faculté de Médecine de l’Université d’Anvers. Il est chirurgien orthopédiste et chef adjoint du service d’orthopédie et de traumatology du CHU Anvers. À la Faculté de Médecine, il est chargé de l’enseignement de l’anatomie du système musculo-squelettique et de l’enseignement de l’histoire de la médecine. Maurits Biesbrouck publiait une traduction en néerlandais du premier livre de la Fabrica 1543 d’André Vésale. Une révision annuelle de la bibliographie raisonnée de Vésale et un aperçu avec comptes rendus de ses éditions et de ses lettres sont disponibles dans www.andreasvesalius.be.

Added to cart

Remacle and Gilbert Fusch - Two brothers from Limbourg both physicians and canons (16th century) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | Cahiers GGG geschiedenis geneeskunde gezondheidszorg | 9789044139563

Remacle and Gilbert Fusch - Two brothers from Limbourg both physicians and canons (16th century) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | Cahiers GGG geschiedenis geneeskunde gezondheidszorg | 9789044139563

 • Garant

€29.00

Authors: Francis Van Glabbeek & Maurits Biesbrouck ISBN: 9789044139563 113 pages - 2024 Gilbert Fusch was renowned as a physician in the Liège region in the 16th century thanks to his successful practice. He gave it lasting fame through his publication on the sources of Spa. His brother Remacle was then especially famous as a versatile author, with works on syphilis, botany and pharmacology. He is too little known as a co-founder of the study of the history of medicine, for which he, together with his immediate predecessors Otto Brunfels and Symforien Champier, can be considered a pioneer. Here the life and work of these fascinating figures are discussed, who as brothers, and as physicians and canons, were highly respected in the Liège region. Francis Van Glabbeek is a professor at the Faculty of Medicine at the University of Antwerp. He is an orthopedic surgeon and vice chair of the orthopedic and traumatology department of the University Hospital Antwerp. At the Faculty of Medicine he is responsible for the musculoskeletal anatomy and the history of medicine. Maurits Biesbrouck published a Dutch translation of book one of the 1543 Fabrica by Vesalius, as well as a Vesalius bibliography and a summary and discussion of the editions of his works and letters, both of which are updated every year at www.andreasvesalius.be.

Added to cart

Grondbeginselen van de btw. Deel 1 - 6e, herziene uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612521

Grondbeginselen van de btw. Deel 1 - 6e, herziene uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612521

 • Maklu

€49.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612521 2024 - 338 pagina's De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit boek worden de begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belasting” vanuit een praktisch oogpunt benaderd. De begrippen tijdstip van een handeling, belastbaar feit en opeisbaarheid vormen de ruggengraat van het btw-stelsel. Ook de uitreiking van de factuur als voornaamste btw-document is gekoppeld aan deze twee begrippen. De lezer begrijpt na het lezen van dit boek de relatie tussen opeisbaarheid van de btw en de factureringsverplichting bij de leverancier of dienstverrichter enerzijds en het ontstaan en de uitoefening van het recht op aftrek bij de medecontractant anderzijds. Ook de problematiek van de voorschotten (aanbetalingen) en de link met de opeisbaarheid komt uitgebreid aan bod. Verder wordt de problematiek van onbetaalde facturen geanalyseerd en wordt ingegaan op het gevolg van spontane regularisaties inzake btw. Ten slotte bevat het boek ook de OSS- en de IOSS-regeling. Deze complexe regelingen worden uitgelegd vanuit praktische voorbeelden. Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee). Kenmerkend voor zijn boeken en artikelen is de heldere analyse van de btw-vraagstukken.

Added to cart

Het paard en de btw 3e, herziene uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612514

Het paard en de btw 3e, herziene uitgave | Stefan Ruysschaert | 9789046612514

 • Maklu

€32.50

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612514 2024 - 175 pagina's In de paardenwereld heb je paardenmensen en mensen met paarden. Het lijkt en is een wereld apart. Dit boek legt de werking van de btw uit aan de hand van het door velen geliefde paard. Het richt zich dan ook naar de uitbaters van maneges, paardenfokkers maar ook naar al diegenen die met dieren bezig zijn. Wanneer wordt men btw-belastingplichtige bij het fokken of verkopen van paarden? Waar stopt de hobby en begint de belastingplicht? Is er dan volledig recht op aftrek voor de aankopen en investeringen? Is de terbeschikkingstelling van weiden en stallen een vrijgestelde onroerende verhuur of gaat het om een belaste complexe dienst? Wanneer is de paardensport vrijgesteld en onder welke voorwaarden? Kan een paard verkocht worden onder de margeregeling? Zijn lessen paardrijden altijd vrijgesteld? Gaat het om onderwijs of sport? Is er btw bij de verhuur van paarden? Gaat het om een vervoerdienst? Wanneer is de deelname aan wedstrijden van die aard dat het aanleiding geeft tot gemengde btw-belastingplicht? En wanneer blijft men toch een gewone btw-belastingplichtige met volledig recht op aftrek? Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de FOD Financiën als Adviseur. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool.

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.