Garant (1800)

De economie van de woningmarkt | Erik Buyst Frank Vastmans Roel Helgers Sven Damen Geert Goeyvaerts | 9789044134261

De economie van de woningmarkt | Erik Buyst Frank Vastmans Roel Helgers Sven Damen Geert Goeyvaerts | 9789044134261

 • Garant

€23.70

Auteurs: Erik Buyst, Frank Vastmans, Roel Helgers, Sven Damen & Geert Goeyvaerts ISBN: 9789044134261 2016 - 150 pagina's Dit boek is het resultaat van 10 jaar Vlaams woningmarktonderzoek en de toepassingen ervan in de praktijk. Het geeft een overzicht van de recente internationale wetenschappelijke literatuur en de toepassing hiervan op Vlaanderen. Die combinatie zorgt ervoor dat zowel de invloed van lokale kenmerken als de algemene macro-economische en internationale tendensen aan bod komen. We zoomen in op diverse deelmarkten: de koop-, huur-, nieuwbouw- en hypotheekmarkt. De onderlinge verwevenheid tussen deze markten heeft implicaties voor de woonfiscaliteit en de samenhang tussen regionale markten. Bovendien is de waarde van iedere woning uniek en bepaald door een aantal liggings-, grootte- en kwaliteitskenmerken, wat in hedonische prijzenmodellen geanalyseerd wordt. Voor beleidsmedewerkers, vastgoedmakelaars en -ontwikkelaars, maar ook voor beleggers, onderzoekers, studenten en iedereen met een interesse voor vastgoed, biedt dit boek toepasselijke inzichten: - Vastgoed vormt een alsmaar groeiend deel van het vermogen van huishoudens. Hoe is dit te verklaren? - Wat is de rol van de interestvoet? - Zijn langetermijnvooruitzichten mogelijk? - Welke rol spelen demografische evoluties in dit verhaal? - Welke beleidsmaatregelen zorgen voor een ‘gezonde’ woningmarkt? - Loont het om te shoppen bij banken voor een lagere hypotheekrente?

Added to cart

 Mensenrechten in de Verenigde Naties. Een verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisie | Willy Laes | 9789044128260

Mensenrechten in de Verenigde Naties. Een verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisie | Willy Laes | 9789044128260

 • Garant

€31.00

Auteur: Willy Laes ISBN: 9789044128260 2011 - 307 pagina's Dit verhaal onthult de manipulaties, de censuur en de hypocrisie binnen de Verenigde Naties, haar mensenrechtenraden, haar wereldconferenties. Het vertelt waarom en hoe de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in de jaren 1947-1948 is geschreven. Hoe toen al twee kampen tegenover elkaar stonden. Landen en individuen die lessen trokken uit de waanzin van de Tweede Wereldoorlog door universele rechten voor elke wereldburger af te kondigen tegenover de machthebbers van landen die nooit dulden dat de internationale gemeenschap zich inlaat met hun zaken, ook niet wanneer het over foltering, vrije meningsuiting of de strijd tegen armoede gaat: de soevereinisten. Plus zij die hun goddelijke wetten steeds boven menselijke afspraken stellen: moslimlanden verenigd in de Organisatie van de Islamitische Conferentie. En de Heilige Stoel. In dit verhaal intolerante gelovigen genoemd. Het boek gaat over censuur in de vn wanneer ngo’s en hoge vn-functionarissen de mond wordt gesnoerd als zij schendingen van mensenrechten aanklagen. Over manipulatie wanneer belangrijke elementen uit de Universele Verklaring quasi stiekem uit de verdragen en teksten geschrapt worden, zoals het recht om van godsdienst te veranderen. Over hypocrisie wanneer landen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens al meer dan zestig jaar verwerpen én systematisch schenden, toch zetelen in de Mensenrechtenraad om er te oordelen over mensenrechten in andere landen. De praktijken van censuur, manipulatie en hypocrisie worden hard gemaakt met teksten en citaten van soevereinisten en intolerante gelovigen zelf. Zo wordt de eerste Nederlandse vertaling van de Verklaring van de Rechten van de Mens in Islam – onderworpen aan de sharia – naast de Universele Verklaring gelegd: een onthullende vergelijking. Zo worden de landen die deel uitmaken van de Mensenrechtenraad, getoetst op hun democratisch gehalte. Ontwikkelingen binnen de vn beïnvloeden de wereldgebeurtenissen buiten de vn-vergaderzalen. Het verloop van de affaire-Rushdie en de zaak van de Deense cartoons illustreren dit. Tegenover deze nefaste ontwikkelingen pleit het boek voor weerstand. Weerstand omdat vele mensen wereldwijd slachtoffer zijn van grove en systematische schendingen. Weerstand omdat onder meer de Arabische Lente en de groeiende oppositie in China aantonen dat de Universele Verklaring echt universeel is.

Added to cart

Het herstel van de geestelijke gezondheidszorg - Terug naar de zorg | Pieter Loncke & Eric Halsberghe | 9789044139662

Het herstel van de geestelijke gezondheidszorg - Terug naar de zorg | Pieter Loncke & Eric Halsberghe | 9789044139662

 • Garant

€23.00

Auteurs: Pieter Loncke & Eric Halsberghe ISBN: 9789044139662 2024 - 185 pagina's De manier waarop zorg wordt georganiseerd, ‘het systeem’ en het management vertrekken altijd vanuit goede bedoelingen. Maar soms zorgen zij ook voor onnodig veel afleiding en trekken ze de aandacht – weliswaar onbewust – weg van datgene waar het werkelijk om draait: de zorg voor mensen. Zoiets heeft impact op zowel de hulpvragers, alsook op de mensen die in de zorg aan de slag zijn. Dankzij het gedachtengoed van onder meer Wouter Hart en talrijke praktijkvoorbeelden vinden we inzicht in deze dynamiek en gaan we op zoek naar hoe het anders kan. Dit boek schetst een hoopgevend verhaal dat iedereen uitnodigt om de zorg voor mensen weer centraal te plaatsen. Het is een inspirerend hulpmiddel om de eigen werking beter te doorgronden. Tegelijkertijd reikt het bestuurders, managers, medewerkers, docenten en studenten een kompas aan, waardoor zij zelf verantwoordelijkheid kunnen opnemen en samen met anderen de kern van zorg centraal kunnen houden. Hoewel dit boek vertrekt vanuit de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg is het een inspiratiebron voor iedereen die met zorg te maken heeft. ‘Het boek heeft me geraakt, ontroerd, geïnspireerd. Het raakt de juiste dingen aan, geeft heel inzichtelijk weer waar het verkeerd loopt, hoe het anders kan en WAAROM het anders moet. De voorbeelden zijn erg krachtig, omdat ze zo herkenbaar, eerlijk en overzichtelijk zijn. Maar ook de oefeningen zijn nuttig en helpen je om ze te gaan toepassen op jezelf en op je eigen situatie. Ik voel veel aansluiting en verwantschap. Tegelijk zijn ook bepaalde invalshoeken, ideeën en perspectieven voor mij nieuw en erg inspirerend. De toon van het boek is persoonlijk, motiverend, oriënterend, nergens moraliserend of (het andere uiterste) vaag. Het boek is een wonderlijk samen-denken van transformatie in zorg, organisatiemanagement, filosofie en zorgethiek.’ Linus Vanlaere, zorgethicus Pieter Loncke is psychiatrisch verpleegkundige en beeldend creatief therapeut. Hij is gastdocent aan verschillende hogescholen, treedt op als spreker en geeft workshops. Hij is medeauteur van verschillende ‘Respectboeken’. Het is zijn passie om samen met andere mensen vanuit ‘de bedoeling van geestelijke gezondheidszorg’ te werken. Eric Halsberghe is master Economische Wetenschappen. Hij was onderzoeker aan de Universiteit Gent en docent in het economisch en technisch hoger onderwijs. Daarna was hij medewerker van het Vlaams Verbond voor Katholieke Hogescholen, waar hij hogescholen begeleidde bij onder meer professionalisering, kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling. Bij de fusie van de hogescholen werd hij algemeen directeur van KATHO, nu VIVES. In de Associatie KU Leuven was hij bestuurder en voorzitter van de Associatieraad Onderwijs. Hij is nu bestuurder van RHIZO, een scholengroep in het secundair onderwijs. Voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie is hij betrokken bij kwaliteitsaudits.

Added to cart

Remacle en Gilbert Fusch - Twee broers geneesheer-kanunniken uit Limbourg in de zestiende eeuw (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en de Gezondheidszorg, nr. 19) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | 9789044139556

Remacle en Gilbert Fusch - Twee broers geneesheer-kanunniken uit Limbourg in de zestiende eeuw (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en de Gezondheidszorg, nr. 19) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | 9789044139556

 • Garant

€27.00

Auteurs: Francis Van Glabbeek & Maurits Biesbrouck ISBN: 9789044139556 113 pagina's - 2024 Gilbert Fusch was in de streek van Luik in de zestiende eeuw vermaard als geneesheer dankzij zijn succesvolle praktijk. Door zijn publicatie over de bronnen van Spa verleende hij die een blijvende bekendheid. Zijn broer Remacle was toen vooral beroemd als veelzijdig auteur, met werken over syfilis, plantkunde en farmacologie. Hij is te weinig gekend als medegrondlegger van de studie van de geschiedenis van de geneeskunde, waarvoor hij, samen met zijn onmiddellijke voorgangers Otto Brunfels en Symforien Champier, als pionier mag worden beschouwd. Hier wordt het leven en het werk van deze boeiende figuren besproken, die als broers en zowel als geneesheer en als kanunnik zeer geacht werden in de regio van Luik. Francis Van Glabbeek is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is orthopedisch chirurg en adjunct-diensthoofd van de afdeling orthopedie en traumatologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Aan de Faculteit Geneeskunde is hij verantwoordelijk voor de musculoskeletale anatomie en de geschiedenis van de geneeskunde. Maurits Biesbrouck publiceerde, naast een Nederlandse vertaling van het eerste boek van Vesalius’ Fabrica 1543, een Vesalius-bibliografie en daarnaast ook een overzicht met bespreking van de edities van zijn werken en brieven, beide jaarlijks bijgewerkt in www.andreasvesalius.be

Added to cart

Remacle et Gilbert Fusch - Deux frères médecins, chanoines, de Limbourg (XVIe siècle) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | Cahiers GGG geschiedenis geneeskunde gezondheidszorg | 9789044139570

Remacle et Gilbert Fusch - Deux frères médecins, chanoines, de Limbourg (XVIe siècle) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | Cahiers GGG geschiedenis geneeskunde gezondheidszorg | 9789044139570

 • Garant

€29.00

Auteurs: Francis Van Glabbeek & Maurits Biesbrouck ISBN: 9789044139570 114 pages - 2024 Gilbert Fusch était réputé comme médecin dans la région liégeoise au XVI siècle grâce à sa pratique réussie. Il lui donna une renommée durable grâce à sa publication sur les sources de Spa. Son frère Remacle était alors particulièrement célèbre comme auteur polyvalent, avec des ouvrages sur la syphilis, la botanique et la pharmacologie. Il est trop peu connu en tant que co-fondateur de l’étude de l’histoire de la médecine, pour laquelle il peut être considéré, avec ses prédécesseurs immédiats Otto Brunfels et Symforien Champier, comme un pionnier. Ici sont évoquées la vie et l’oeuvre de ces personnages fascinants qui, en tant que frères, médecins et chanoines, étaient très respectés dans la region liégeoise. Francis Van Glabbeek est professeur à la Faculté de Médecine de l’Université d’Anvers. Il est chirurgien orthopédiste et chef adjoint du service d’orthopédie et de traumatology du CHU Anvers. À la Faculté de Médecine, il est chargé de l’enseignement de l’anatomie du système musculo-squelettique et de l’enseignement de l’histoire de la médecine. Maurits Biesbrouck publiait une traduction en néerlandais du premier livre de la Fabrica 1543 d’André Vésale. Une révision annuelle de la bibliographie raisonnée de Vésale et un aperçu avec comptes rendus de ses éditions et de ses lettres sont disponibles dans www.andreasvesalius.be.

Added to cart

Remacle and Gilbert Fusch - Two brothers from Limbourg both physicians and canons (16th century) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | Cahiers GGG geschiedenis geneeskunde gezondheidszorg | 9789044139563

Remacle and Gilbert Fusch - Two brothers from Limbourg both physicians and canons (16th century) | Francis Van Glabbeek Maurits Biesbrouck | Cahiers GGG geschiedenis geneeskunde gezondheidszorg | 9789044139563

 • Garant

€29.00

Authors: Francis Van Glabbeek & Maurits Biesbrouck ISBN: 9789044139563 113 pages - 2024 Gilbert Fusch was renowned as a physician in the Liège region in the 16th century thanks to his successful practice. He gave it lasting fame through his publication on the sources of Spa. His brother Remacle was then especially famous as a versatile author, with works on syphilis, botany and pharmacology. He is too little known as a co-founder of the study of the history of medicine, for which he, together with his immediate predecessors Otto Brunfels and Symforien Champier, can be considered a pioneer. Here the life and work of these fascinating figures are discussed, who as brothers, and as physicians and canons, were highly respected in the Liège region. Francis Van Glabbeek is a professor at the Faculty of Medicine at the University of Antwerp. He is an orthopedic surgeon and vice chair of the orthopedic and traumatology department of the University Hospital Antwerp. At the Faculty of Medicine he is responsible for the musculoskeletal anatomy and the history of medicine. Maurits Biesbrouck published a Dutch translation of book one of the 1543 Fabrica by Vesalius, as well as a Vesalius bibliography and a summary and discussion of the editions of his works and letters, both of which are updated every year at www.andreasvesalius.be.

Added to cart

Professionele leergemeenschappen - Van theorie naar praktijk | Fred Huijboom Ellen Rusman Pierre van Meeuwen Marjan Vermeulen | PLG | 9789044139679

Professionele leergemeenschappen - Van theorie naar praktijk | Fred Huijboom Ellen Rusman Pierre van Meeuwen Marjan Vermeulen | PLG | 9789044139679

 • Garant

€18.00

Auteurs: Fred Huijboom, Ellen Rusman, Pierre van Meeuwen & Marjan Vermeulen (red.) ISBN: 9789044139679 Zowel vanuit de wetenschap als de onderwijspraktijk is sinds het einde van de jaren 90 veel aandacht voor Professionele Leergemeenschappen (PLG’s). Een PLG is een vorm van gezamenlijk leren op de werkplek, wat leidt tot verbetering van de onderwijspraktijk en het leren van leerlingen. In het Nederlandse onderwijs is een PLG inmiddels een bekend begrip. De grote belangstelling voor PLG’s heeft ook een nadeel. Als je je niet verdiept in de kenmerken van een PLG en alle samenwerkingsverbanden een PLG noemt, dan zullen de voordelen uitblijven. Inflatie van de term PLG ligt op de loer. De kans is dan groot dat alweer een ‘veelbelovende onderwijsvernieuwing’ niet bijdraagt aan het beloofde doel. Dit boek beschrijft op basis van literatuur en onze onderzoeksopbrengsten wat een PLG is, hoe die zich binnen de complexe context van een school kan ontwikkelen en welke factoren daarop van invloed zijn. Dit leidt tot praktische handreikingen, hoe een PLG op een school kan worden ingevoerd, ontwikkeld en begeleid. Kortom, een boek voor PLG-deelnemers, PLG-begeleiders en schoolleiders, met een stevige theoretische onderbouwing en een vertaalslag naar de onderwijspraktijk, die toepassing in de eigen school mogelijk maakt.

Added to cart

Sociologen over onderwijs - Inzichten, praktijken en kritieken | Jannick Demanet Mieke Van Houtte Marc Vermeulen | 9789044139471

Sociologen over onderwijs - Inzichten, praktijken en kritieken | Jannick Demanet Mieke Van Houtte Marc Vermeulen | 9789044139471

 • Garant

€43.00

Auteurs: Jannick Demanet, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen (red.) ISBN: 9789044139471 2024 - 454 pagina's Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt op allerlei andere perspectieven. Daarmee is het boek een aanrader voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van de student die wat verder gevorderd is , tot onderwijsprofessionals die zich willen verdiepen in de maatschappelijke betekenis van hun werk. Ook wie beroepshalve bezig is met de inrichting van onderwijs (directeur, bestuurder, beleidsbeïnvloeder, ambtenaar, politicus) doet er goed aan dit boek te lezen. De inzichten blijken opvallend goed bruikbaar in de analyse van de complexiteit waar het moderne onderwijsstelsel zich voor gesteld ziet. Zowel de situatie in Nederland als in Vlaanderen wordt daarbij in beeld gebracht. Jannick Demanet is hoofddocent aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent en lid van de onderzoeksgroep CuDOS - Cultural Diversity: Opportunities & Socialization. Zijn onderzoek spitst zich toe op sociale ongelijkheid doorheen schoolloopbanen, gelinkt met attitudes en gedrag, vanuit een focus op contextuele verschillen tussen onderwijssystemen en schoolcontexten. Mieke Van Houtte is hoogleraar aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent en hoofd van de onderzoeksgroep CuDOS – Cultural Diversity: Opportunities & Socialization. Haar onderzoek concentreert zich op schooleffecten en gelijke kansen. Ze is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Marc Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan Tilburg University. Binnen het onderwijs richt hij zich op toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen, onder meer: lerarentekort, maatschappelijke opbrengsten van onderwijs en bestuurlijk inrichten.

Added to cart

Galênos van Pérgamon: Ars Medica. Nederlandse vertaling van Galênos' Ars medica met annotaties en een introductorische commentaar | Jan Godderis | 9789044124477

Galênos van Pérgamon: Ars Medica. Nederlandse vertaling van Galênos' Ars medica met annotaties en een introductorische commentaar | Jan Godderis | 9789044124477

 • Garant

€39.50

Auteur: Jan Godderis ISBN: 9789044124477 2009 - 296 pagina's In dit boek wordt een geannoteerde en becommentarieerde Nederlandse vertaling gepresenteerd van het traktaat Ars medica (Téchnê iatrikê) van Galênós van Pérgamon (129-216 n. Chr.). Weinig artsen hebben een zó verstrekkende invloed gehad als deze beroemde Hellenistische arts. Zijn gedachtegoed heeft vanaf het jaar 300 na Chr. de geneeskunde in de Byzantijnse wereld overheerst. Het heeft insgelijks, middels multipele vertalingen van zijn traktaten, op de wereld van de Islam, en vanaf de twaalfde tot de zeventiende eeuw evenzeer op de West-Europese geneeskunde een persoonlijke en zelfs zeer nadrukkelijke stempel gedrukt. Zijn latere volgelingen hebben, vermits ze bij herhaling alleen maar Galênós’ conclusies hebben doorgegeven en het door hem voorgelegd empirisch bewijsmateriaal en de hierbij gehanteerde procedures onbesproken hebben gelaten, (wellicht ongewild) een bijdrage geleverd tot het totstandkomen van een beeld van Galênós als “dogmatisch en autoritair theoreticus”, die een verlammende rem op de ontwikkeling van het medisch denken zou hebben gezet tot aan het begin van de Renaissance. Recent hebben tal van geleerden, vooral sinds het herontdekken van heel wat van zijn werken in Arabische vertaling, een bijdrage geleverd tot zijn (volstrekt legitieme) rehabilitatie als arts, filosoof, grammaticus én ethicus. De Ars medica is een van de belangrijkste werken die Galênós uit zijn schrijfhout heeft laten komen. Dit traktaat is op late leeftijd tot stand gekomen, vermoedelijk na 193, en verschaft een opsomming van de meest essentiële elementen uit zijn ziekteleer. Het heeft, gezien de talrijke verwijzingen naar andere galenische geschriften, zowel het karakter van een “introductie” (eisagôgê) tot zijn volumineus oeuvre als van een beknopte inhoud (súnopsis) van zijn talrijke bevindingen inzake de humane pathologie. De Ars medica werd door medische studenten gebruikt vanaf de vierde eeuw en maakte in de twaalfde eeuw deel uit van de Articella, het complex samenraapsel van medische teksten die in de Middeleeuwen en Renaissance de eigenlijke basis hebben gevormd van het universitair medisch curriculum. Jan Godderis is gewoon hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij doceert er de vakken psychiatrie, geschiedenis van de geneeskunde en cultuurgeschiedenis van de seksualiteit. Van hem verschenen onder meer: Gerontopsychiatrie (1985), Galenos over psychische stoornissen (1988), Bijdragen tot de geschiedenis van de begripsontwikkeling in de psychiatrie en de geneeskunde (1990), Handboek geriatrische psychiatrie (cs., 1992), “Een arts is vele andere mensen waard”. Inleiding tot de antieke geneeskunde (1999

Added to cart

De verbindende kwaliteit van beeldende therapie. Effecten van beeldende therapie in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Introductie van een beeldende therapievragenlijst | Suzanne Haeyen | 9789044127973

De verbindende kwaliteit van beeldende therapie. Effecten van beeldende therapie in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Introductie van een beeldende therapievragenlijst | Suzanne Haeyen | 9789044127973

 • Garant

€49.00

Auteur: Suzanne Haeyen ISBN: 9789044127973 2011 - 304 pagina's Mensen met persoonlijkheidsproblematiek worstelen vaak met tal van problemen. Zij hebben meestal last van wisselende stemmingen en zijn een speelbal van hun emoties. Impulsen hebben regelmatig de overhand ten opzichte van hun gedachten waardoor allerlei (zelf-) destructief gedrag voor problemen zorgt. Het zelfbeeld is vaak instabiel, diffuus, onderhevig aan bovengenoemde stemmingen en is dus ook ‘ontregeld’. Beeldende therapie wordt regelmatig gegeven aan cliënten met persoonlijkheidsproblematiek met als doel om door middel van beeldend werk(en) veranderings-, ontwikkelings-, regulatie- en/of acceptatieprocessen op gang te brengen. De kracht van het beeldende medium is gelegen in het feit dat het gaat om de ervaring, de handeling en/of om het scheppende karakter. Het beeldend werken kan zo diverse functies vervullen. Dit boek beschrijft de bevindingen van een gericht, kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effecten van beeldende therapie. Beschreven wordt dat gevonden en vastgesteld is dat beeldende therapie zich kenmerkt door een verbindende kwaliteit. Beeldende therapie verbindt de meer cognitieve processen, van gedachten en van woorden, aan de diepere, non-verbale gevoels- of ervaringslagen, waar met praten soms te snel aan wordt voorbij voorbijgegaan. Cliënten komen op een uitgebreide en invoelbare wijze aan het woord over hun ervaringen met beeldende therapie door treffende citaten en samenvattende teksten. Door de foto’s van hun beeldend werk geven de cliënten de lezers van dit boek letterlijk en figuurlijk een beeld van wat hen bezighield. Deze beelden maken inzichtelijk wat de kracht is van het beeldend werken en hoe dit je kan raken, als cliënt of als lezer van dit boek. Ook in die zin is het beeldend werk emotieverbindend! Onderzoek is belangrijk omdat het onderbouwde inzichten oplevert, niet alleen over de werking en de kracht van beeldende therapie maar ook ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het vak. De nu gepresenteerde onderzoeksresultaten sluiten dan ook aan bij de huidige ontwikkelingen in het werkveld om werk te maken van het `evidence based’ en `practice based’ onderbouwen van therapeutische interventies en therapeutisch aanbod. Dit boek bevat naast het bovenstaande ook een specifiek beeldend therapeutische vragenlijst, de BTV-PS b/c, die in dit onderzoek werd ontwikkeld om de effecten van de therapie te onderzoeken. Deze vragenlijst is te gebruiken om de resultaten van en de waardering voor de beeldende therapie te monitoren. Suzanne Haeyen, MATh, is beeldend therapeut en voorzitter van de leerkring Vaktherapie bij GGNet, bij `Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek’ in Apeldoorn en Nijmegen. Ze is ook coördinator Inhoud en hoofddocent bij de Deeltijdopleiding Creatieve Therapie van Hogeschool Arnhem Nijmegen. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan over beeldende therapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Added to cart

Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's (Reeks: Sociale Wetenschappen - Kruispunten nr. 3) | Christian Van Kerckhove, Joris Van Poucke & Eva Vens | 9789044132380

Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's (Reeks: Sociale Wetenschappen - Kruispunten nr. 3) | Christian Van Kerckhove, Joris Van Poucke & Eva Vens | 9789044132380

 • Garant

€35.90

Auteurs: Christian Van Kerckhove, Joris Van Poucke & Eva Vens (red.) ISBN: 9789044132380 Zeven verschillende levensbeschouwingen geven hun visie op enkele actuele heikele thema’s. Specialisten en vertegenwoordigers van het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, katholicisme, protestantisme, de islam en het vrijzinnig humanisme verwoorden hun standpunt inzake de oorsprongsvraag, holebiseksualiteit en het huwelijk, abortus en euthanasie. Het vertrekpunt is hoe verdraagzaamheid kan worden bevorderd zonder de diversiteit te onderdrukken. De centrale vraag is dus: hoe kan elke levensbeschouwing tot haar ‘recht’ komen en dit binnen de context van een niet-discriminerende samenleving? Dit kan pas wanneer men de loopgraven verlaat en aan de samenleving deelneemt met respect voor de anderen vanuit een oprecht erkennen en uitspreken van de eigen waarden en standpunten. Om die reden zijn de thema’s zorgvuldig uitgekozen. Het zijn terecht onderwerpen waarover maatschappelijk een al dan niet verdoken discussie bestaat, maar die nooit echt in het publieke debat aan de oppervlakte komen. Deze publicatie wil daarin verandering brengen. Christian Van Kerckhove is coördinator van het expertisecentrum Mix!t, forum voor studie, documentatie en vorming rond samen/leven, Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Hij doceert filosofie en sociale filosofie en ethiek aan deze faculteit en is (co)promotor van diverse onderzoeks-projecten. Hij is tevens voorzitter van de Opleidingscommissie Sociaal Werk aan diezelfde faculteit. Joris Van Poucke is bachelor in de psychologie, master in de wijsbegeerte en deed aanvullende studies communicatiewetenschappen. Hij werkt als wetenschappelijk medewerker bij het expertisecentrum Mix!t. Hij is lid van het Centrum voor Kritische filosofie bij de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Eva Vens is maatschappelijk assistent en master in de vergelijkende cultuur-wetenschappen. Ze is verbonden aan de Opleiding Sociaal Werk, Faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Ze is lid van de coördinatieraad van Mix!t. Ze doceert culturele antropologie en is (co)promotor van diverse onderzoeks-projecten.

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.