Cyclus (79)

Verbonden in eenzaamheid - Een levensdans langs diepmenselijke ervaringen en emoties | Els Messelis | 979085750956

Verbonden in eenzaamheid - Een levensdans langs diepmenselijke ervaringen en emoties | Els Messelis | 979085750956

  • Cyclus

€23.00

Auteur: Els Messelis ISBN: 979085750956 Eenzaamheid is een complex en gelaagd onderwerp, dat vele gezichten heeft en zowel bij jong als bij oud bestaat. Eenzaamheid krijgt overal veel aandacht en toch blijft het een taboeonderwerp. Mensen gooien immers hun gevoelens niet zomaar op de straatstenen. Maar hoe je het ook draait of keert, iedereen voelt zich wel eens eenzaam en erover spreken mag! Naast de wetenschappelijke benadering bevat het boek ook zeer uiteenlopende, beklijvende verhalen over eenzaamheid. De auteur interviewde enkele personen die het aandurfden om erover te spreken: Zijn ze eenzaam? Hoe beleven zij eenzaamheid? Deze getuigenissen vormen samen een dans langs diepmenselijke ervaringen en emoties. En in het verbonden zijn zit net de helende kracht. “Wat een diepmenselijk en waardevol boek heeft Els Messelis hier geschreven. Het is zo belangrijk dat zij de aandacht vestigt op deze problematiek. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid een grote negatieve impact heeft en dat veel mensen sterven ten gevolge van eenzaamheid. Het is ontroerend te lezen hoe Els met ouderen in gesprek gaat, hun verhalen omarmt en van daaruit inzichten verschaft en tools aanreikt aan al wie met ouderen omgaat – doen we dat niet allemaal? En daarom geldt niet alleen voor hulpverleners maar voor iedereen: lees dit boek!“ (Hilde Van Mieghem) Els Messelis is gerontoloog, maatschappelijk werker en (co-)auteur van meerdere boeken rond ouder worden. Ze is als docent verbonden aan de hogeschool Odisee in Brussel. Daarnaast is ze zaakvoerder van Lachesis, een onderzoeks- en begeleidingskantoor van en voor 50-plussers met zetel in Gent. Haar expertisedomeinen zijn: intimiteit, seksuele gezondheid, huidhonger en eenzaamheid op latere leeftijd; (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg; voorbereiding op pensioen en creatief aan de slag met levensverhalen.

Added to cart

Aanraking in tijden van huidhonger - Met beklijvende verhalen van en voor jong en oud | Els Messelis | 9789085750918

Aanraking in tijden van huidhonger - Met beklijvende verhalen van en voor jong en oud | Els Messelis | 9789085750918

  • Cyclus

€32.00

Auteur: Els Messelis ISBN: 9789085750918 Op huidhonger staat geen leeftijd of jaartal. Van de eerste zucht tot de laatste adem: iedereen heeft tot op zekere hoogte nood aan menselijk contact, verbondenheid en aanraking. Door COVID-19 beseffen en erkennen velen plots dat aanraking geen fijne surplus maar een essentieel verlangen was en is; dit niet alleen voor mensen die er kwaliteitsvolle familiale en vriendschapsrelaties op na houden. Maar uiteraard was huidhonger ook eerder al een reëel gegeven. Daarom ontstond het concept voor dit boek reeds in januari 2020, dus enkele maanden voor het begin van de pandemie. De auteur reikt in dit boek vele tips tot inspiratie aan om met huidhonger om te gaan. Vervolgens hoopt ze dat de lezer kracht en troost put uit de talloze beklijvende en veerkrachtige verhalen van jong én oud; van professionals en niet-professionals. “Deze pandemie geeft ons de tijd om te reflecteren over onze maatschappij. Het biedt ons kansen om intimiteit meer toegankelijk te maken. Indien we daarin slagen, zullen we de mens in ons zorgsysteem gelukkiger maken, daar ben ik van overtuigd. In dit boek ontdekken we wat de waarde van intimiteit is, en hoe we die grondstof beter kunnen inzetten in onze maatschappij. Want de grote verbeteringen in geluk zullen we vinden in wat we onderweg vergeten waren. Laat dat net de vraag zijn die dit zeer waardevolle boek beantwoordt: hoe kunnen we de waarde van intimiteit in al onze contacten herstellen?” (Wim Slabbinck, auteur van het voorwoord) Over de auteur(s): Els Messelis is gerontoloog, maatschappelijk werker & (co-)auteur van meerdere boeken rond ouder worden. Ze is als docent verbonden aan Odisee Advanced Education in Brussel. Daarnaast is ze zaakvoerder van Lachesis, een onderzoeksen begeleidingskantoor van en voor 50-plussers met zetel in Gent. Haar expertisedomeinen zijn: intimiteit, seksualiteit en huidhonger op latere leeftijd; (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg; voorbereiding op pensioen en creatief aan de slag met levensverhalen.

Added to cart

Neem leiding! Leiderschap in een turbulente wereld | Wil Foppen & Pim Steerneman | 9789085750642

Neem leiding! Leiderschap in een turbulente wereld | Wil Foppen & Pim Steerneman | 9789085750642

  • Cyclus

€21.60

Auteur: Wil Foppen & Pim Steerneman ISBN: 9789085750642 De auteurs beschrijven op een beknopte en toegankelijke wijze leiderschap in de context van de snel veranderende wereld. In deze turbulente omgeving gaat het om een speelveld waarin verscheidene complexe transities tegelijk en op elkaar inwerkend plaatsvinden. Daardoor wordt steeds meer een beroep gedaan op (adaptief) leiderschap. Dit leiderschap gaat vooral over leiding nemen opdat mensen in beweging komen, om samen hun dromen voor bedrijf en organisatie na te streven. Adaptief of (aan)passend leiderschap creëert waarde voor de organisatie en leidt tot een dynamiek in de goede richting. Over de auteurs: Prof. dr. J.W. (Wil) Foppen is als hoogleraar Strategic Leadership verbonden aan de School of Business and Economics van Maastricht University. Hij vervulde daarvoor verscheidene academische en bestuurlijke rollen bij ZWO, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management, ESADE (Barcelona) en Zuyd Hogeschool. De laatste 25 jaar adviseert en coacht hij daarnaast verschillende leidinggevenden en hun organisaties. Hij schreef verscheidene boeken en artikelen, waarvan de meeste gaan over bestuur, leiderschap en managementvraagstukken. Dr. W.J.P.J.M. (Pim) Steerneman MBA , psycholoog en bedrijfskundige, werkt sinds 1981 in de zorg. In eerste instantie als gedragswetenschapper/psychodiagnosticus, researcher en manager zowel in de jeugdzorg als in de GGZ. Sedert 2003 is hij bestuursvoorzitter, eerst in de jeugdzorg en sinds 2009 in de ouderenzorg bij de zorggroep Sevagram. Hij heeft verscheidene (inter)nationale publicaties op zijn naam staan, waaronder enkele managementboeken over transitiemanagement en leiderschap(sontwikkeling).

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.