De arts in het btw-stelsel | Stefan Ruysschaert | 9789046612576

  • Maklu

€39.00 (incl. VAT)

Recent bij Maklu verschenen

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612576 2024 - 208 pagina's Het toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor prestaties van de (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging werd met ingang van 01.01.2016 op een ingrijpende wijze aangepast. Zo werden de behandelingen met een esthetisch karakter verricht door artsen onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van de btw-vrijstelling. Ook voor de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging en alle daarmee nauw samenhangende diensten aan personen die een dergelijke behandeling ondergaan in een erkend ziekenhuis, polikliniek, privé-ziekenhuis of kabinet verviel de vrijstelling op die datum. Dit boek bundelt de beschikbare informatie inzake het btw-statuut van de arts (en paramedicus) en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Het boek bespreekt ook de samenwerkingsverbanden tussen artsen (en paramedici) en specifieke regels rond contractonderzoek. Ook de esthetische ingrepen en hun verwerking in de btw-aangifte komen uitgebreid aan bod. Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee). Kenmerkend voor zijn boeken en artikelen is de heldere analyse van de btw-vraagstukken.

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.